شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

دانلود مقاله در مورد عرفان حافظ دانلود مقاله در مورد عرفان حافظ
دانلود مقاله در مورد عرفان حافظ دانلود مقاله در مورد عرفان حافظ

دانلود مقاله در مورد عرفان حافظ

امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
0 فروش
رایگان

هنگامي كه پرتو درخشان آيين مقدس اسلام،با معارف شكوفا وپرباروبالنده الهي،سراسرجهان ظلماني راروشن ساخت و مسلمانان متفكّر وجويندگان حقيقت وكمال انساني را ازچشمه زلال دانش ومعرفت سيراب كرد، همگان را برانگيخت كه از جوانب وجنبه هاي گوناگون،درباب توحيدو شناخت حق وراههاي وصول به حقيقت مطلق و غايت ونهايت وجود بينديشند. بدين روي از حق تعالي وقرآن كريم و احاديث واقوال وسيرت نبوي وپيشوايان دين كمك گرفتند و انديشه عالي خداشناسي وسيروسلوك طريق معرفت را رشد دادند و پروردند وآن را به صورت مكتبي پر ارج وبسيار بزرگ وپهناوردرآوردند.
اين انديشه تابناك واين سيروسلوك ،يك مكتب فكري و علمي به وجود‌آوردكه آن راعرفان ناميدند وراه ورسم طريقت را تصوف نام نهادند.
در اين تحقيق سعي برآن شده كه در ابتدا به شرح تصوف وعرفان بپردازم و بعد به عرفان حافظ، وعرفان را از جهت هاي گوناگون شناسايي كنيم وببينيم كه عرفان وقتي وارد شعرميشود دچارچه حالتي مي گردد وحافظ چطور از اين عرفان بهره مندگشته است.
دراين تحقيق ابتدا تحليلي ازعرفان راداريم وبعد نگاهي به عارفان وجنبه هايي ازعرفان رندانه وشاعرانه و زبان شعرحافظ مي اندازيم و درخاتمه ويژگيهاي دوران حافظ مورد بررسي قرار گرفته است .
در ابتداي شروع مباحث اصلي ، اين نكته را پس از سپاسگزاري از خداوند متعال لازم مي دانم كه از استاد ارجمندم آقاي وكيليان كمال تشكر را داشته باشم كه مرا در انجام اين تحقيق ياري نموده اند.
مع الوصف،اينجانب با مراجعه به كتابخانه آستان قدس و مطالعه كتابهايي در اين باره توانسته ام مطالبي را در حد بضاعت خويش تهيه نمايم ، اميدوارم كه مورد توجه استاد ارجمندم قرار بگيرد.
عرفان در شعر فارسي
براي اطلاع بيشتر درباره عرفان حافظ لازم است ابتدا تصوف و عرفان را به اختصار شرح دهيم تا بتوانيم عرفانِ خاص حافظ را بفهميم۰تصوف وعرفان يكي از جريانهاي مهم اجتماعي و فكري ايرانيان بعد اسلام ومسلمانان ديگر است و صوفيه كه پيروان اين مكتب اند ، يكي از فرقه هاي نيرومند فعـال اسلامي به شمار ميروند.
مهمترين نكته اي كه صوفيان بدان پايبندند وآن را هدف اصلي و مقصد نهايي سيروسلوك خودقرار داده اند عشق به خداوند ورسيدن به او در همين جهان است. به گفته ديگر ، صوفيه خود را پيرو آيين محبت وعاشق حق مي دانند زيرا معتقدند تمام كائنات وذرات عالم همه به ذات خداوند متصل مي باشند . اين عقيده را وحدت وجود مي نامند به اين جهت صوفيان بر آنند كه بين طلب ومطلوب وحدت برقرار است . عارف براي رسيدن به حق كه مقصد اصلي اوست به كارهايي دست مي زند و به راههايي مي رود كه آن را سيروسلوك ميگويندعارفان براي به جا آوردن آداب وآيينهاي عارفانه خود جائي دارند كه آن را خانقاه مي گويند ومراد از ميكده،خرابات،دير مغان و…در اشعار عرفاني گاهي همين خانقاه است،در شعر حافظ اين اصطلاحات به معني خانقاه خيالي و دلخواه شاعر است .

نگاهي به عارف و عرفان
كسي كه مي خواهد،دلش از همه قيود مادّي آزاد شود و به هيچ چيز دنيا به عنوان هدف ننگرد وعلاقه مند است از همه چيز در راه رسيدن به معشوق بهره بگيرد،كسي كه عاشق پاكي جان است و در اين راه مشغول مجاهده است،كسي كه مي خواهد در همه اعمال و رفتارش تسليم حق باشد و قلبش آراسته به مقام رضا گرددو به جز پروردگار تكيه نكند و امر ونهي كسي را جز خدا اطاعت ننمايد و فكرو انديشه اي جز خدا ندارد،داراي مقام عرفان و عارف است.شناخت واقعي حق،آگاهي به هدف انبيا درك امامان و توجه علمي و عقلي به مدرسه آن بزرگواران واز همه مهمترآراسته شدن به آنچه كه خدا وآنچه عارفان واقعي به آن دعوت كرده اندعرفان وصاحب اين حقايق عارف است.بنابراين سير عارفانه ، از تزكيه درون وتصفيه حال وآراستن دل به جذبه و محبت وعشق وكشش شروع مي شود و با اتصّال به ملكوت وغيب الغيوب و رسيدن به مقام قرب وآراسته شدن نفس به حالت مطمئنه وراضيه ومرضيه ختم ميگردد،كه البته به آن مبدا وهين منتها در قرآن اشاره شده:۱ (إنا الله وإنّاإلَيهِ راجِعونْ إلي ربَّكَ مُنْتَها ها،إرْجَعي إلي رَبِّكَ راضيتهً مرضيَتهً فَاُدْخُلي في عِبادي وَاَدْخُلي جَنَتَّي.) (۱)
تحليلي از عرفان
ريشه عرفان را،كه داراي دو جنبه نظري و عملي است،بايد در اعماق جان وسّر وجود انسان جستجو كرد۰عرفان از انسان موجودي برتر،وجودي والامنبعي پر خير متحركّي توانا ، سالكي خالـص، رزمنـده اي پر توان بوجـود مي آورد،عرفان جوهره حيات انساني،صراط مستقيم الهي، و حرارت روحي و عشق دروني و گرمترين شعله محبّت آدمي به خداي جهان آفرين است،عرفان راه خدا،مسلك اَنبياء و مايه جان اولياءِ و طريق اصفياء ِومدرسه پر قدرت امامان(ع)است .عرفان به معناي شهودعظمت حق تعالي از طريق بينائي دل است واين بينائي حاصل معرفت انسان به حقّ است،اين معرفت جز از طريق شناخت انبياءِ و امامان و قرآن و پيروي از آنان به دست نمي آيد، و عبادت بدون عرفان برنامه اي است خشك و اعمالي است كم ارزش،عرفان آزادي از خود پرستي،رهايي از زندان ماديّت ومقيّد شدن به قيدبندگي حق ومنوّر شدن جان به نورالله وصبغه الهي بر خود زدن است!صَبْغَتهَ الله وَمَنْاَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَتهً اهل عرفان با توجه به مكتب الهي معتقدند:براي رسيدن به حقّ و حقيقت بايستي مراحلي را طي كرد،تا نفس بتواند از حقّ و حقيقت بر طبق استعداد خود آگاهي حاصل نمايد و تفاوت اينان با حكما(فلاسفه)اين است كه تنها گرو استدلال عقلي نمي گردند، بلكه با وجود تصديق آن، به يك مرحله اي كه فوق آن است قايل هستند وآن را مرحله مشهود مي نامند و مي گويند پس از آنكه نفس از مقام حسّ وعقل و برهان صعود كند،مي تواند با ممارست معنوي و معراج روحاني به مقام بالاتري ترقّي نمايد وحقايقي را بدون ياري برهان و حسّ دريابد ومشاهده كند و بطور كلّي از مر حله دانش،به مرحله بينش برسدواين چنين دانشي كه در برابر حكمت استدلالي،عرفان نا ميده مي شود
هاديان راه عرفان
انبياءِ و امامان سر حلقه عارفان اند و كسي مانند آنان خدا را نشناخت و به برنامه هاي الهي عمل نكرد حالي مانند حال آنان نبودو به مانند آن بزرگواران كسي به مقام قرب نرسيد۰مخلصين ،صابرين ، متوكلين ، عباد صالحين، مقربين ، تعبيرات بلندي است كه قرآن از مقامات روحي و عملي آنان نموده وقتي گفته مي شود عبادالله ، اصفياء الله ، اولياء الله ، مصداق اتّم واكمل آنا ن اند۰
انبياءِ ضامن اجرا مسائل فكري و روحي و اخلاقي وعملي را كه از طرف خداوند براي رشد انسان فر ستاده شده بود ،ايمان وي به خدا و روز جزا قرار داده و در تمام زمينه هاي حيات فرزندان آدم را تشويق به پياده كردن دستورات الهي به خصوص مقررّات روحي و اخلاقي نمودند، در اين زمينه هر كس بيشتر به درك برنامه ها وواقعيات بر آمد،بيشتر تشنه حركت وعاشق رسيدن به مقام قرب شد و چون عشق بيشتري پيدا كرد وانبيا و امامان استعداد وسيع او را ديدند برنامه هاي بيشتري در اختيارش گذاشته و بعضي تا جايي حركت كردند كه صاحب سّر و دارنده علم بلايا ومنايا شدند .
عرفان عملي و نظري
همانطور كه در قبل اشاره شد براي عرفان دو جنبه در نظر داشتند ، يك جنبه نظري و دو، جنبه عملي ، از ديدگاه استاد مطهري : مسئله عرفا ن عملي ، مسئله انسان و شناخت انسان است ، انسان از اولين مرحله خاكي بودن تا آن مرحله اي كه قران كريم آن را
(( لقاء الله )) مي نامند .(يا اَيُهَا الْاِنْسانُ إنَّكَ كادِحُ إلي رَبُكَ كَدْحاً فَمُلا فيهٍ )از كجا تاكجا!
كسيكه مي خواهد درباره عرفان حافظ بحث كند ، يك قسمت از كارش اين بايد باشد كه حافظ در اين وادي اي كه الان ما تعبير كرديم به ((وادي ناشناخته )) و وادي سير و سلوك چه گامهايي برداشته است و چه حالات و مقاماتي از عرفان را در شعر خودش منعكس كرده است و بخشي از ارزش حافظ به اين درك مي شود كه اين حالات معنوي چگونه توانسته است در اشعارش منعكس كند.

درباره پشتیبانی محصول

کلیه محصولات پیش از ارسال توسط کارشناسان سورس سیتی بررسی می شود و پس از انجام امور مربوط به سئو و بهینه سازی ، در اسرع وقت در سایت منتشر میشود .

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
0 دانلود
رایگان
مزایای شما از این خرید:
تمامی حقوق این وبسایت نزد گروه برنامه نویسی سورس سیتی محفوظ بوده و از این طریق درباره انتشار محصولات اعلام مینامییم تحت هیچ شراطی راضی نخواهیم بود.
دانلود مستقیم
دانلود مقاله در مورد عرفان حافظ
امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
به روز شده در:
با 5 سال تجربه در عرصه طراحی سایت و برنامه نویسی آماده خدمت گزاری به شماییم :)

دسترسی به فایل های خریداری شده

دانلود مستقیم

سایر محصولات مجتبی قاسمی Other Products

پروژه پردازش تصویر به زبان سی شارپ
42% تخفیف
مجتبی قاسمی
مجتبی قاسمی با 5 سال تجربه در عرصه طراحی سایت و برنامه نویسی آماده خدمت گزاری به شماییم :)
پردازش تصویر در سی شارپ #C عنوان پروژه ای است که در این پست به آن پرداخته می شود. سی شارپ #C ابزار قدرتمندی است که می توان برنامه های متعددی را با آن پیاده سازی کرد. در این میان برای پیاده سازی برنامه های پردازش تصویر یا همان image processing  نیز می توان از برنامه نویسی سی [...]
0 دانلود
1
قیمت اصلی تومان109.000 بود.قیمت فعلی تومان63.000 است.
سورس فروشگاهی موبایل و کامپیوتر با php
31% تخفیف
مجتبی قاسمی
مجتبی قاسمی با 5 سال تجربه در عرصه طراحی سایت و برنامه نویسی آماده خدمت گزاری به شماییم :)
سورس فروشگاهی موبایل و کامپیوتر با php یک سورس عالی برای پروژه های دانشجویی با امکانات فراوان نظیر ثبت نام ویرایش پروفایل خرید و فروش
42 دانلود
3.0
قیمت اصلی تومان91.000 بود.قیمت فعلی تومان63.000 است.
سورس نمایشگاه و فروشگاه مبل با php
12% تخفیف
مجتبی قاسمی
مجتبی قاسمی با 5 سال تجربه در عرصه طراحی سایت و برنامه نویسی آماده خدمت گزاری به شماییم :)
سورس نمایشگاه و فروشگاه مبل با php با امکانات ویژه صفحه کاربری سبد خرید مشاهده محصولات پنل مدیریت امکان مدیریت محصولات کاربران و دسته بندی ها
4 دانلود
5.0
قیمت اصلی تومان163.000 بود.قیمت فعلی تومان144.000 است.
سورس ربات تلگرام تبدیل فایل به لینک
مجتبی قاسمی
مجتبی قاسمی با 5 سال تجربه در عرصه طراحی سایت و برنامه نویسی آماده خدمت گزاری به شماییم :)
سورس ربات تبدیل فایل به لینک این امکان رو به شما می دهد که دیگر نیازی به هاست دانلود نداشته باشید و بتوانید مستقیم از سرور های تلگرام برای نگهداری فایل هاتون استفاده کنید و با لینکی که ربات به شما می دهد هر جایی خواستید به اشتراک بزارید 
24 دانلود
5.0
تومان27.000

محصولات مرتبط Related Products

دانلود مقاله در مورد خواجوی کرمانی
مجتبی قاسمی
مجتبی قاسمی با 5 سال تجربه در عرصه طراحی سایت و برنامه نویسی آماده خدمت گزاری به شماییم :)
خواجوي كرماني كمال‌الدين ابوالعطا محمود بن علي بن محمود مرشدي كرماني، عارف بزرگ و شاعر استاد ايران در قرن هشتم هجري است. خواجو در پايان مثنوي گل و نوروز، ولادت خود را در بيستم ماه ذوالحجة سال ۶۸۹ هجري قمري ذكر كرده است. او كه از بزرگ‌زادگان كرمان بود، دوران كودكي را در همان [...]
0 دانلود
1
رایگان
دانلود تحقیق در مورد خاقانی شروانی
مجتبی قاسمی
مجتبی قاسمی با 5 سال تجربه در عرصه طراحی سایت و برنامه نویسی آماده خدمت گزاری به شماییم :)
خاقاني (افضل الدين بديل بن علي )‌ حسان العجم خاقاني شرواني نخست حقايقي تخلص مي كرد. پدرش درودگر و مادرش كنيزكي رومي بود كه اسلام آورد . عمش كافي الدين عمر بن عثمان مردي طبيب و فيلسوف بود و خاقاني از وي و پسرش و حيدالدين عثمان علوم ادبي و حكمي را فرا گرفت و […]
0 دانلود
1
رایگان
دانلود مقاله زندگی نامه حافظ
مجتبی قاسمی
مجتبی قاسمی با 5 سال تجربه در عرصه طراحی سایت و برنامه نویسی آماده خدمت گزاری به شماییم :)
مقدمه اي که مي نويسم درباره سرور بزرگ ما ، شخص فرشته خوي ، مايه افتخار دانشمندان ، استاد استادان ادب ، معدن لطايف روحاني ، گنجينه معرفت ، شمس الدين محمد حافظ شيرازي است . شاعري که مذاق عوام را با سخنان شيوا ، شيرين کرده و دهان خواص را با معاني دلربا نمکين […]
0 دانلود
1
رایگان
دانلود مقاله مختصري درباره جلال آل احمد و آثار او
مجتبی قاسمی
مجتبی قاسمی با 5 سال تجربه در عرصه طراحی سایت و برنامه نویسی آماده خدمت گزاری به شماییم :)
مختصري درباره جلال آل احمد و آثار او سال و محل تولّد: ۲ آذر ۱۳۰۲ – تهران سال و محل وفات: ۱۸ شهريور ۱۳۴۸ – اسالم گيلان جلال آل احمد دوم ، آذرماه سال ۱۳۰۲ در يك خانواده مذهبي ديده به جهان گشود ، او هرگز نتواست در يك جا حتي در بستر آرامش بخش […]
0 دانلود
1
رایگان
627 شناسه محصول
836 نمایش